Meerwaarde met ERA

Meerwaarde met ERA

Aarendonk ERA Makelaardij maakt deel uit van de ERA-groep, een samenwerkingsverband van zo’n 3.000 kwaliteitsmakelaars in ruim 30 landen. Het Nederlandse netwerk telt ruim 200 makelaarskantoren. Het ERA-lidmaatschap staat voor vele pluspunten. Zo hebben onze klanten profijt van een groter netwerk, een betere vindbaarheid, unieke verkoopinitiatieven en extra gemak en service.

Uitgangspunt van ERA is een proactieve aanpak. Wij leunen niet achterover, maar gaan actief op zoek naar je droomhuis of nieuwe eigenaar voor je woning. Om zoveel mogelijk kandidaat-kopers te bereiken, zorgen we dat je huis of appartement boven de markt uitsteekt.
ERA verkoopmakelaar - Jouw woning springt er uit!

ERA Garantie Plan®

Aarendonk ERA-makelaardij biedt woningen aan met een Koper Garantie Plan, een garantie van 12 maanden op keukeninbouwapparatuur, loodgieterswerk binnenshuis, sanitaire voorzieningen binnenshuis en elektriciteitsvoorzieningen (zoals in de koopovereenkomst opgenomen). Mocht er binnen 12 maanden na verkoop een technisch mankement optreden, dan dekt het ERA Koper Garantie Plan alle reparatiekosten die buiten de eigen verzekeringen vallen. Onnodig te zeggen dat hiermee de waarde van uw woning stijgt.

Service Waarborg

Voor een succesvol verkoopresultaat gaan we proactief aan de slag. We doen er alles aan jouw vertrouwen waar te maken. Daarom werken we op basis van ‘no cure no pay’. Vooraf zetten we je verwachtingen op papier. Mochten deze onvoldoende worden vervuld, dan kun je de opdracht tot dienstverlening kosteloos intrekken. Je betaalt alleen de kosten aan derden die (in jouw opdracht) zijn gemaakt.

35% meer potentiële kopers

Wist je dat 65% van de kopers uit de eigen regio komt en 35% van buiten? Het landelijke netwerk van samenwerkende ERA-makelaars betekent 35% meer potentiële kopers voor je woning
Onze taxateurs zijn ook aangesloten bij het NWWI
Opvallende ‘te koop’ borden

ERA tuinborden trekken veel aandacht. Kandidaat-kopers van buiten de regio herkennen deze ‘te koop’ borden vanuit hun eigen woonomgeving.
Rob verkocht

Landelijke Open Huizen Route

Verkopers kunnen gratis deelnemen aan ERA Open Huizen Route die vier keer per jaar in heel Nederland wordt georganiseerd. Deze open dagen trekken jaarlijks ruim 20.000 bezoekers, onder wie ruim 6.800 kijkers uit andere regio’s. Een uitstekende gelegenheid om uw woning te presenteren aan potentiële kopers.
Trek de aandacht van kijkers uit het hele land!

Omwonendenmailing

Staat je huis bij ons te koop, dan verzorgen we een mailing bij jou in de buurt. Hulp inroepen van omwonenden is al vaak succesvol gebleken. Buurtbewoners blijken regelmatig iemand te kennen die graag in jouw huis of wijk wil wonen.

2000+ Tevreden klanten gingen je voor

Onze aanpak werpt z’n vruchten af. Met dank aan onze tevreden klanten ‘makelen’ wij al bijna 50 jaar in IJsselstein en omliggende gemeenten. Na afronding van onze aankoop- of verkoopbegeleiding, vragen wij klanten altijd om een beoordeling via funda, Google of ERA. Lees hoe onze hulp en advies het verschil maken. Eerlijke woorden zonder franje!
Lees hier de beoordelingen

Veelgestelde vragen

Heb je nog vragen? Hieronder vind je onze veelgestelde vragen.
Wanneer ben ik in onderhandeling?

Je bent in onderhandeling zodra de verkoper reageert op jouw bod, bijvoor-beeld in de vorm van een tegenbod. Ook kan de verkopende NVM-makelaar uitdrukkelijk aangeven dat hij met jou in onderhandeling is. Als de makelaar aangeeft dat hij jouw bod met de verkoper zal overleggen, ben je dus nog niet in onderhandeling.

Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld wordt?

Ja, dat mag. Een onderhandeling leidt niet altijd tot verkoop. De verkoper kan daarnaast graag willen weten of er meer belangstelling is. De eerste bieder hoeft nog niet de beste te zijn. Daarom gaan de bezichtigingen door. Er mag ook met meer dan een partij tegelijk onderhandeld worden, maar dit moet de makelaar dan wel duidelijk gemeld hebben. Vaak zal de verkopende makelaar aan belangstellenden vertellen dat de woning, zoals dat heet, ‘onder bod’ is. Een belangstellende mag dan wel een bod uitbrengen, maar krijgt daar geen antwoord op totdat de onderhandeling met de eerste geïnteresseerde beëindigd is. De makelaar zal geen mededelingen doen over de hoogte van de biedingen. Dit zou het overbieden kunnen uitlokken.

Kan verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verhogen?

Ja, dat kan. Als de vraagprijs alleen een uitnodiging is tot het doen van een bod (zoals beschreven onder ‘Word ik koper als ik de vraagprijs bied?’), dan kan de verkoper ook besluiten de vraagprijs te verlagen of te verhogen. Tijdens een onderhandeling worden er vaak door de partijen over en weer biedingen gedaan. Pas als de verkopende partij een bod aanvaardt, is er sprake van een koop. Als de verkoper een tegenbod doet, kan de koper de koop tot stand brengen door dit tegenbod te aanvaarden. Andersom is dat ook mogelijk. Als de potentiële koper een tegenbod doet dat afwijkt van het bod dat de verkopende partij eerder heeft gedaan, dan vervalt het eerdere bod van de verkopende partij. Dus ook als de partijen ‘naar elkaar toekomen’ in het biedingsproces kan de verkoper ineens besluiten om toch zijn tegenbod weer te verhogen, en de koper kan besluiten zijn bod te verlagen.

Wanneer komt de koop tot stand?

Als de verkoper en koper het mondeling eens worden over de voor hen belangrijkste zaken bij de koop, is er een koop. De verkopende makelaar legt deze koop schriftelijk vast in een koopakte. Sinds 1 september 2003 geldt in Nederland de ‘wet koop onroerende zaken’. Sindsdien is de koop van een woning pas gesloten als de koopakte door koper en verkoper is getekend.

Wat houdt de bedenktijd in?

Een consument die een woning koopt heeft drie dagen bedenktijd. Daarin kan hij de overeenkomst zonder opgaaf van redenen en verdere gevolgen alsnog ongedaan maken. Deze bedenktijd is er altijd: koper en verkoper kunnen niet afspreken dat deze niet van toepassing is. De bedenktijd begint om 00.00 uur van de dag die volgt op de dag dat de koper (een kopie van) de door beide partijen getekende koopakte heeft ontvangen.
Wanneer de bedenktijd op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt deze verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. De bedenktijd wordt dus zonodig verlengd, zodat daarin minstens twee dagen voorkomen die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijn.

Word ik koper als ik de vraagprijs bied?

De Hoge Raad – het hoogste rechtscollege – heeft in een vonnis bepaald dat de vraagprijs van een woning een uitnodiging is tot een bieding. Als u dus de vraagprijs uit een advertentie of woninggids biedt, doet u een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen.

Wat is een bankgarantie?

Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de koper wordt de waarborgsom uiterlijk binnen circa 4 weken na de mondelinge overeenkomst gestort in handen van de notaris. Dit is een bedrag ter grootte van 10% van de koopsom. In plaats van een waarborgsom kan de koper ook een schriftelijke bankgarantie doen, mits deze bankgarantie onvoorwaardelijk is, en is afgegeven door een in Nederland gevestigde bankinstelling.

Wat houdt het energielabel in?

Sinds 1 januari 2008 is iedere woningeigenaar verplicht een energielabel van zijn woning te hebben bij verhuur/verkoop. Met dit label krijgt de nieuwe gebruiker van de woning inzicht in de te verwachten energielasten. Gebouwen met een relatief laag energieverbruik worden op die manier aantrekkelijker voor potentiële gebruikers. Een speciale controleur kijkt elk huis na op het energieverbruik. Wie zijn huis wil verhuren of verkopen, moet het energielabel laten zien aan mogelijke nieuwe bewoners.

Mag een makelaar tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen?

Dat mag. Eén van de partijen mag de onderhandelingen beëindigen. Soms zijn er zoveel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk te bepalen is wie de beste koper is. In een dergelijk geval kan de verkopende makelaar - in overleg met de verkoper – besluiten de lopende onderhandeling af te breken en de biedprocedure te wijzigen. Uiteraard dient hij eerst de eventueel gedane toezeggingen na te komen. De makelaar kan vervolgens bijvoorbeeld voor een inschrijvingsprocedure kiezen. Alle bieders hebben dan een gelijke kans om een hoogste bod uit te brengen.

Wie bepaalt de vraagprijs van een woning?

De verkoper bepaalt voor welk bedrag hij zijn woning verkoopt, in overleg met zijn makelaar. De koper kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist. Dat geldt voor alle zaken die de verkoper belangrijk vindt om over te beslissen, ook of de verkoper zijn woning wel of niet aan deze koper wil verkopen. Soms besluiten verkoper en koper over een aantal minder belangrijke zaken - zoals roerende zaken – pas te onderhandelen als ze het over de hoofdzaken eens zijn. In een dergelijk geval kan een rechter wel bepalen dat de partijen, nu ze het over de door hen zelf aangegeven hoofdzaken eens zijn, moeten doorgaan met onderhandelen tot er een redelijk resultaat is bereikt.

Wat zijn de ontbindende voorwaarden?

Een koop kan tot stand komen onder voorbehoud van financiering. Het voorbehoud wordt in de akte opgenomen als een ontbindende voorwaarde en biedt de kopende partij de mogelijkheid om de koopovereenkomst binnen een reële termijn te ontbinden als de financiering niet rond komt. De termijn hiervoor is vier weken na de mondelinge wilsovereenstemming. Als de kopende partij de ontbinding inroept omdat de financiering niet is gelukt, dan dient de koper dit schriftelijk te doen met het bewijs van twee afwijzingen van twee verschillende financiële instellingen.

Heb je nog steeds een vraag?

Neem contact op

Blijf op de hoogte van het aanbod!

Vul onderstaand formulier in om je direct in te schrijven voor de nieuwsbrief. Wij houden je graag op de hoogte van ons uitgelichte aanbod en weetjes over de woningmarkt.