Gevalideerde NWWI-taxaties

Professionele aanpak
Opgesteld door gecertificeerde taxateurs

  Word meteen geholpen

  Betrouwbaar, deskundig en objectief

  Aarendonk ERA Makelaardij is NVM-gecertificeerd in het register van de Stichting VastgoedCert. Die inschrijving is belangrijk omdat banken, geldverstrekkers en de belastingdienst strikte taxatieregels hanteren. NVM-taxatierapporten worden geaccepteerd door alle geldverstrekkende instellingen en de Nationale
  Hypotheekgarantie (NHG). Daarnaast zijn wij NWWI-taxateur wonen.
  Erkende taxateurs
  Nauwkeurig rapport
  Deskundige marktkennis

  Wanneer heeft u een taxatierapport nodig?

  Voorafgaand aan een taxatie vragen we altijd naar de achterliggende reden. Wil je bijvoorbeeld een hypotheek aanvragen, bezwaar maken tegen uw WOZ-waarde of wil je rentekorting op jouw bestaande hypotheek? Elk van deze situaties vraagt om een taxatierapport op maat.
  Woning gekocht of verkocht? Vaak wordt er dan een taxatierapport opgevraagd door de bank.
  Taxatie bij verkoop
  Wanneer je jouw woning verkocht hebt en een andere woning hebt aangekocht, kan het zijn dat je gebruik moet maken van een overbruggingsperiode. Deze periode houdt in dat je wel al de sleutels hebt van je nieuwe huis maar de sleutels nog niet hebt overgedragen aan de nieuwe bewoners van jouw huidige huis. Indien er overwaarde in jouw huidige huis aanwezig is, dient er een kortstondige lening door de bank verstrekt te worden om jouw overwaarde dat vrijkomt bij de verkoop van jouw huidige huis voor te financieren. Zodra jouw huidige huis verkocht is, wordt deze lening afgelost met de overwaarde. Om de bank een bewijs te tonen dat de overwaarde die je door de financieel adviseur hebt laten berekenen ook daadwerkelijk de waarde is, dient er een onafhankelijk taxatierapport opgesteld te worden.

  Taxatie bij aankoop
  Wanneer je een woning hebt aangekocht, dien je van het aangekochte huis een bewijs aan te leveren bij de bank dat de waarde waarvoor je het gekocht hebt, ook daadwerkelijk een realistische prijs is waarvoor de bank een hypotheek wilt verstrekken.
  Rob verkocht

  Bezwaar maken op uw WOZ-waarde

  Heb je de WOZ-beschikking ontvangen en is de vastgestelde waarde naar jouw mening te hoog? Bel ons voor een taxatie van je huis!
  Binnen 6 weken na ontvangst heb je de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen. De gemeentelijke belastingen, het eigen woningforfait, de waterschapslasten en de erfbelasting bij vererving van een woning (en voor woningen in box 3) worden op basis van de WOZ-waarde bepaald.
  Om te bewijzen dat je WOZ-waarde te hoog is, gaan wij specialistisch te werk. De taxateurs van Aarendonk zorgen ervoor dat de juiste waarde van je huis wordt bepaald zodat je niet te veel betaalt aan instanties die hun tarieven bepalen op basis van de WOZ-waarde.

  Rentekorting op uw bestaande hypotheek

  Wist je dat de overwaarde in je huis kan zorgen voor een aanzienlijke rentekorting?

  De huizenprijzen zijn in de afgelopen jaren enorm gestegen. Met een taxatie van Aarendonk kom je erachter hoeveel de waarde van je woning exact is.

  Is de waarde van je woning hoger dan het hypotheekbedrag? Dan kun je een rentekorting krijgen, jaarlijks levert dat je een enorme besparing op je maandlasten op. Vraag de taxateurs van Aarendonk om advies. Wij kunnen op korte termijn een gevalideerd taxatierapport opstellen.

  Geen taxatierapport nodig?

  Aan een officieel taxatierapport zijn kosten verbonden. Dit geldt niet voor een vrijblijvende waardebepaling van je woning. Heb je verhuisplannen en wil je weten wat je huidige woning waard is? Wij komen graag langs voor een gratis indicatie.
  Gratis woonscan ontvangen

  2000+ Tevreden klanten gingen je voor

  Onze aanpak werpt z’n vruchten af. Met dank aan onze tevreden klanten ‘makelen’ wij al bijna 50 jaar in IJsselstein en omliggende gemeenten. Na afronding van onze aankoop- of verkoopbegeleiding, vragen wij klanten altijd om een beoordeling via funda, Google of ERA. Lees hoe onze hulp en advies het verschil maken. Eerlijke woorden zonder franje!
  Lees hier de beoordelingen

  Veelgestelde vragen

  Heb je nog vragen? Hieronder vind je onze veelgestelde vragen.
  Wanneer ben ik in onderhandeling?

  Je bent in onderhandeling zodra de verkoper reageert op jouw bod, bijvoor-beeld in de vorm van een tegenbod. Ook kan de verkopende NVM-makelaar uitdrukkelijk aangeven dat hij met jou in onderhandeling is. Als de makelaar aangeeft dat hij jouw bod met de verkoper zal overleggen, ben je dus nog niet in onderhandeling.

  Mag een makelaar doorgaan met bezichtigingen als er al over een bod onderhandeld wordt?

  Ja, dat mag. Een onderhandeling leidt niet altijd tot verkoop. De verkoper kan daarnaast graag willen weten of er meer belangstelling is. De eerste bieder hoeft nog niet de beste te zijn. Daarom gaan de bezichtigingen door. Er mag ook met meer dan een partij tegelijk onderhandeld worden, maar dit moet de makelaar dan wel duidelijk gemeld hebben. Vaak zal de verkopende makelaar aan belangstellenden vertellen dat de woning, zoals dat heet, ‘onder bod’ is. Een belangstellende mag dan wel een bod uitbrengen, maar krijgt daar geen antwoord op totdat de onderhandeling met de eerste geïnteresseerde beëindigd is. De makelaar zal geen mededelingen doen over de hoogte van de biedingen. Dit zou het overbieden kunnen uitlokken.

  Kan verkoper de vraagprijs van een woning tijdens de onderhandeling verhogen?

  Ja, dat kan. Als de vraagprijs alleen een uitnodiging is tot het doen van een bod (zoals beschreven onder ‘Word ik koper als ik de vraagprijs bied?’), dan kan de verkoper ook besluiten de vraagprijs te verlagen of te verhogen. Tijdens een onderhandeling worden er vaak door de partijen over en weer biedingen gedaan. Pas als de verkopende partij een bod aanvaardt, is er sprake van een koop. Als de verkoper een tegenbod doet, kan de koper de koop tot stand brengen door dit tegenbod te aanvaarden. Andersom is dat ook mogelijk. Als de potentiële koper een tegenbod doet dat afwijkt van het bod dat de verkopende partij eerder heeft gedaan, dan vervalt het eerdere bod van de verkopende partij. Dus ook als de partijen ‘naar elkaar toekomen’ in het biedingsproces kan de verkoper ineens besluiten om toch zijn tegenbod weer te verhogen, en de koper kan besluiten zijn bod te verlagen.

  Wanneer komt de koop tot stand?

  Als de verkoper en koper het mondeling eens worden over de voor hen belangrijkste zaken bij de koop, is er een koop. De verkopende makelaar legt deze koop schriftelijk vast in een koopakte. Sinds 1 september 2003 geldt in Nederland de ‘wet koop onroerende zaken’. Sindsdien is de koop van een woning pas gesloten als de koopakte door koper en verkoper is getekend.

  Wat houdt de bedenktijd in?

  Een consument die een woning koopt heeft drie dagen bedenktijd. Daarin kan hij de overeenkomst zonder opgaaf van redenen en verdere gevolgen alsnog ongedaan maken. Deze bedenktijd is er altijd: koper en verkoper kunnen niet afspreken dat deze niet van toepassing is. De bedenktijd begint om 00.00 uur van de dag die volgt op de dag dat de koper (een kopie van) de door beide partijen getekende koopakte heeft ontvangen.
  Wanneer de bedenktijd op een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag eindigt, wordt deze verlengd tot en met de eerstvolgende dag die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. De bedenktijd wordt dus zonodig verlengd, zodat daarin minstens twee dagen voorkomen die niet een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijn.

  Word ik koper als ik de vraagprijs bied?

  De Hoge Raad – het hoogste rechtscollege – heeft in een vonnis bepaald dat de vraagprijs van een woning een uitnodiging is tot een bieding. Als u dus de vraagprijs uit een advertentie of woninggids biedt, doet u een bod. De verkoper kan dan nog beslissen of hij uw bod wel of niet aanvaardt of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen.

  Wat is een bankgarantie?

  Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de koper wordt de waarborgsom uiterlijk binnen circa 4 weken na de mondelinge overeenkomst gestort in handen van de notaris. Dit is een bedrag ter grootte van 10% van de koopsom. In plaats van een waarborgsom kan de koper ook een schriftelijke bankgarantie doen, mits deze bankgarantie onvoorwaardelijk is, en is afgegeven door een in Nederland gevestigde bankinstelling.

  Wat houdt het energielabel in?

  Sinds 1 januari 2008 is iedere woningeigenaar verplicht een energielabel van zijn woning te hebben bij verhuur/verkoop. Met dit label krijgt de nieuwe gebruiker van de woning inzicht in de te verwachten energielasten. Gebouwen met een relatief laag energieverbruik worden op die manier aantrekkelijker voor potentiële gebruikers. Een speciale controleur kijkt elk huis na op het energieverbruik. Wie zijn huis wil verhuren of verkopen, moet het energielabel laten zien aan mogelijke nieuwe bewoners.

  Mag een makelaar tijdens de onderhandeling het systeem van verkoop wijzigen?

  Dat mag. Eén van de partijen mag de onderhandelingen beëindigen. Soms zijn er zoveel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk te bepalen is wie de beste koper is. In een dergelijk geval kan de verkopende makelaar - in overleg met de verkoper – besluiten de lopende onderhandeling af te breken en de biedprocedure te wijzigen. Uiteraard dient hij eerst de eventueel gedane toezeggingen na te komen. De makelaar kan vervolgens bijvoorbeeld voor een inschrijvingsprocedure kiezen. Alle bieders hebben dan een gelijke kans om een hoogste bod uit te brengen.

  Wie bepaalt de vraagprijs van een woning?

  De verkoper bepaalt voor welk bedrag hij zijn woning verkoopt, in overleg met zijn makelaar. De koper kan onderhandelen over de prijs, maar de verkoper beslist. Dat geldt voor alle zaken die de verkoper belangrijk vindt om over te beslissen, ook of de verkoper zijn woning wel of niet aan deze koper wil verkopen. Soms besluiten verkoper en koper over een aantal minder belangrijke zaken - zoals roerende zaken – pas te onderhandelen als ze het over de hoofdzaken eens zijn. In een dergelijk geval kan een rechter wel bepalen dat de partijen, nu ze het over de door hen zelf aangegeven hoofdzaken eens zijn, moeten doorgaan met onderhandelen tot er een redelijk resultaat is bereikt.

  Wat zijn de ontbindende voorwaarden?

  Een koop kan tot stand komen onder voorbehoud van financiering. Het voorbehoud wordt in de akte opgenomen als een ontbindende voorwaarde en biedt de kopende partij de mogelijkheid om de koopovereenkomst binnen een reële termijn te ontbinden als de financiering niet rond komt. De termijn hiervoor is vier weken na de mondelinge wilsovereenstemming. Als de kopende partij de ontbinding inroept omdat de financiering niet is gelukt, dan dient de koper dit schriftelijk te doen met het bewijs van twee afwijzingen van twee verschillende financiële instellingen.

  Heb je nog steeds een vraag?

  Neem contact op

  Blijf op de hoogte van het aanbod!

  Vul onderstaand formulier in om je direct in te schrijven voor de nieuwsbrief. Wij houden je graag op de hoogte van ons uitgelichte aanbod en weetjes over de woningmarkt.