Samenwonen? Denk aan het wijzigen van verzekeringen, pensioen en hypotheek

Samenwonen is een belangrijke stap in jullie leven. Het brengt daarnaast ook veranderingen op financieel gebied met zich mee. Hier zijn enkele zaken waar jullie rekening mee moeten houden met betrekking tot verzekeringen, jullie pensioen en de hypotheek wanneer jullie van twee woningen naar één gaan.

Verzekeringen

Bij het samenvoegen van jullie huishoudens is het belangrijk jullie verzekeringen te herzien. Controleer of jullie huidige woonverzekeringen nog steeds passend zijn voor jullie nieuwe gezamenlijke woning. Overweeg ook of het verstandig is eventuele inboedelverzekeringen samen te voegen. Zorg ervoor dat jullie nieuwe woning voldoende gedekt is tegen risico's zoals brand, diefstal en waterschade. Check ook de overlijdensrisicoverzekering (ORV). Ben je samenwonend, maar niet getrouwd, dan word je niet standaard meegenomen als begunstigde. Vergeet daarnaast niet wijzigingen in jullie adresgegevens door te geven aan de verzekeraars. 

Pensioen

Als jullie beiden pensioenregelingen hebben via jullie werkgevers, kunnen jullie overwegen deze te laten samenvoegen tot een gezamenlijk plan. Dit kan soms gunstiger zijn in verband met kosten en administratie. Informeer bij jullie pensioenfondsen of -verzekeraars naar de mogelijkheden en gevolgen van het samenvoegen van jullie pensioenregelingen. Het plannen van jullie pensioenopbouw is niet altijd leuk, want in veel gevallen duurt het nog wel even voordat je ervan kunt genieten. Het is echter wel een belangrijk aspect van jullie financiële toekomst, dus neem hier de tijd voor. 

Hypotheek

Wanneer jullie gaan samenwonen komt ook de vraag naar boven wat er met de eventuele bestaande hypotheken moet gebeuren. Welke woning wordt verkocht? Welke hypotheek is het meest gunstig? Als jullie een gezamenlijke woning willen kopen, is het verstandig jullie financiële situatie grondig te analyseren en te overleggen met een hypotheekadviseur om de beste opties te verkennen. Denk ook aan eventuele boeterentes bij het vervroegd aflossen van hypotheken. Houd er rekening mee dat diegene die bij de partner intrekt, niet vanzelfsprekend ook eigenaar is van de woning. De notaris kan ervoor zorgen dat ook de partner bij de koopovereenkomst wordt bijgeschreven. Alleen dan zijn jullie beiden eigenaar. 

Financiële planning

Het samenwonen kan ook leiden tot andere financiële wijzigingen, zoals gezamenlijke bankrekeningen en uitgaven. Maak tijd om een financieel plan op te stellen en bespreek jullie doelen en verwachtingen met betrekking tot sparen, investeren en budgetteren.

Samenwonen is leuk! Maar het brengt ook de nodige financiële gevolgen met zich mee. Laat jullie daarom altijd goed adviseren en begeleiden gedurende deze belangrijke stappen naar een gezamenlijke toekomst.